Přihláška ke studiu

Místo vzdělávání
Vyberte preferované místo vzdělávání*

Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj

Poznámka

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jestliže jsem poskytla(a) e-mailový kontakt, souhlasím se zasíláním informačních e-mailů ZUŠ Volary.

Souhlasím s pořizováním obrazových a zvukových záznamů pro potřeby školy (prezentace, propagace). Jedná se např. o záznamy koncertů, tablo absolventů, výstavy a vystoupení žáků školy, dle zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. Se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu§ 28 zákona č. 561/2004 Sb. Odstavce 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti.