Přihláška ke studiu
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín

Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka

Škola zpracovává osobních údaje potencionálních žáků a jejich zákonných zástupců v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Poskytnutí povinných osobních údajů v přihlášce je potřebné pro přihlášení ke vzdělávání.
Poskytnutí nepovinných osobních údajů je dobrovolné, jejich vyplněním dáváte konkludentní souhlas s jejich zpracováním dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů žáků/zákonných zástupců naleznete zde.