Přihláška ke studiu

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F.X. RICHTERA HOLEŠOV
Bezručova 675, 769 01 Holešov
tel. 573 395 283, 731 651 368, e-mail: kancelar@zusholesov.cz
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní způsobilost*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
* Povinný údaj
Poznámka

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 109). Právní základ zpracování osobních údajů probíhá dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob čl.30 odst.1 GDPR. Údaje z této přihlášky se vedou jako povinná dokumentace ve školní matrice dle školského zákona (§28).