Přihláška ke studiu
Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Místo vzdělávání
Vyberte preferované místo vzdělávání*

Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav (např. zdráv – popř. název diagnózy)

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka


Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Odesláním přihlášky dávám Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod souhlas se zpracování osobních údajů dle platných zákonů ČR, a to po dobu předcházející zápis do výuky a v případě zápisu i po dobu výuky dítěte.